Pravidla ochrany osobních údajů


Klíčové informace

Tato pravidla popisují, jak Halda, z. s., chrání a používá informace, které nám předáte při používání těchto stránek. Osobní údaje chráníme v souladu s platnou českou legislativou a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Čas od času tato pravidla aktualizujeme. Aktuální verze je vždy zveřejněna na těchto stránkách.

Úvod

Shromažďujeme a používáme některé informace o jednotlivcích tak, abychom je mohli informovat o naší činnosti a o věcech, o které dle našeho přesvědčení mají zájem.

Jaké informace shromažďujeme?

Při zadání odběru newsletteru:

  • za účelem rozesílání newsletteru, o které projevíte zájem, shromažďujeme jméno, příjmení a e-mailovou adresu
  • data jsou uložena od přihlášení newsletteru až po okamžik, kdy se z jeho odebírání odhlásíte
  • osobní data jsou uložena v našem zaheslovaném účtu na platformě Mailchimp

Při objednáce zboží:

  • za účelem plnění kupní smlouvy shromažďujeme jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mail a telefon
  • data jsou uložena v automatickém systému na platformě Webnode.cz
  • data uchováváme maximálně po 30 dní, nebo po dobu nezbytnou k plnění smlouvy (pokud přesáhne 30 dní)

Cookies:

  • nezobrazujeme cookie lištu, protože používáme jen nezbytné technické cookies (ty jsou trvalého charakteru, zůstávají na pevném disku i po zavření prohlížeče, takže víme například, že na naši stránku během měsíce přijdete opakovaně; nevíme ale o vás žádné podrobnosti)
  • dále používáme jednorázové cookies, které se smažou, jakmile zavřete prohlížeč; ty jsou nutné pro hladký chod e-shopu
  • svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby žádné soubory cookies nepřijímal, nebo aby jejich přijetí indikoval; některé funkce našich stránek nicméně nemusejí být plně funkční, pokud funkci "přijímat cookies" vypnete.

Kdy zveřejňujeme získané informace

V případě objednávky z e-shopu potřebujeme vaše údaje předat přepravní společnosti.

Vaše osobní údaje můžeme uvolnit, pokud to bude vyžadovat zákon, nebo v dobré víře, že je tato akce nezbytná k dosažení souladu se státními zákony (např. autorského práva EU), nebo v reakci na soudní příkaz, předvolání, nebo příkaz k domovní prohlídce.Sdílení informací může být nezbytné při vyšetřování, prevenci, dalších krocích týkajících se podezřelých osob nebo nezákonné činnosti, včetně, ale nikoli výhradně, činností jakými je: podvod, potenciální hrozby obecného ohrožení nebo hrozby fyzické bezpečnosti jakékoli osoby, porušení našich Podmínek; případně v jiných případech, jak to umožňuje zákon. Rovněž si vyhrazujeme právo zveřejnit osobní údaje a / nebo neosobní identifikační informace v případě zajištění dodržování našich Podmínek, v případě ochrany před hrozícím porušením Podmínek či zákona, při prošetřování nároků a tvrzení třetích stran v případě obvinění, při pomoci policii či státním organizacím, k ochraně bezpečnosti nebo integrity našich webových stránek a služeb, a při výkonu nebo ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnost společnosti, našeho personálu, našich uživatelů nebo dalších.

Vaše nastavení

Můžete, samozřejmě, odmítnout vyplnit osobní identifikační údaje prostřednictvím našich služeb, v tomto případě vám nemusíme být schopni poskytnout určité služby. V souladu s nařízením GDPR můžete kdykoli zažádat o informaci, jaké údaje o vás shromažďujeme, případně požádat o jejich výmaz, a to na adrese haldaknih@gmail.com. Vezměte prosím na vědomí, že některé soubory nahrané uživateli na našich stránkách nelze odstranit a nadále podléhají našim Podmínkám.

Bezpečnost

Vynakládáme přiměřená fyzická, manažerská a technická opatření pro zachování integrity dat a zabezpečení vašich osobních údajů.

Případné dotazy a připomínky k těmto Zásadám ochrany osobních údajů posílejte na haldaknih@gmail.com.

Pravidla byla aktualizována dne 23. 4. 2018.